תפילה מיוחדת רק היום לרגל ערב ר''ח סיוון

טוב-טוב מיוחד בשבילך תפילה מיוחדת על הילדים שיגדלו ויצליחו  

בננה גדלה על העץ או על האדמה?

השאלה התמימה הזו נושאת משמעות רבה, כנס והכר את הלכות ברכת הפירות והירקות